palkka.fi

Välkommen till utbildningsmiljön av Palkka.fi

I utbildningsmiljön av Palkka.fi, dvs. i webbtjänsten Opi.palkka.fi kan du öva löneberäkningen. Tjänsten är allmänt tillgänglig och kan användas bl.a. som stöd för löneberäkningskurser i läroanstalterna.

Tjänsten har också en gratis löneräknare som du kan använda för att uppskatta lönebikostnaderna samt den lön som ska betalas till den anställde.
Öva företagarens löneberäkning
Hur använder du utbildningsmiljön
I utbildningsmiljön kan du öva hur företagen ska beräkna löner. Egenskaperna är samma som i den riktiga Palkka.fi.

Det finns färdiga, konstgjorda FO-nummer, personbeteckningar, försäkringsnummer och bankkonton i tjänsten. Övningsmaterialet sparas för två år.

Löneberäkningen skapar utskrifter och anmälningsmallar för både bokföringen och myndigheterna. Det står opi.palkka.fi i utskrifterna.
Tjänsten är tillgänglig för alla som vill öva hur företagen beräknar löner.

Inloggningen sker med hjälp av Google-koder. Om du har en e-postadress i Google (gmail) eller ett Google-konto, kan du använda de koderna för inloggningen.

Du kan skapa ett Google-konto på adressen www.google.fi. Mera information om Google-konton får du i Googles egna instruktioner.

  • Opi.Palkka.fi är tills vidare stängd. Tjänsten öppnas på hösten 2022.