19.12.2018

Anvisningarna och funktionerna i Opi.palkka.fi är i början av året desamma som under 2018

Inlärningsmiljön Opi.palkka.fi har inte strax efter 2.1.2019 samma ändringar på grund av inkomstregistret som e-tjänsten Palkka.fi.

Du kan använda inlärningsmiljön i början av 2019 för att testa löneberäkningen men anvisningarna och tarifferna kommer till en början att motsvara läget under år 2018.