Anvisningarna och funktionerna i Opi.palkka.fi är i början av året desamma som under 2018
Följ meddelanden på framsidan av Palkka.fi